Ikkan Goldsmith and Jewellery Designer AB

Jag har valt mina samarbetspartners med stor omsorg när det kommer till deras miljöpolicy. I tillverkningen arbetar jag dessutom med så lite kemikalier som möjligt för både min och miljöns skull.

Erika "Ikkan" Fridén

Återvunna metaller

Jag är angelägen att värna om miljön i alla delar av mitt hantverk. Därför tillverkas alla produkter i återvunnet guld och silver med hjälp av så lite kemikalier som möjligt. Jag är också mycket noggrann med att återvinna alla rester av ädelmetaller.

Mer information

Etiska diamanter

Mina diamanter är antingen från Australien eller Antwerpen och är etiskt utvunna och spårbara. De går både under Kimberlyprocessen med en ytterligare fair trade policy. Denna garanterar att diamanterna inte har använts för att finansiera väpnat krig. Jag använder mig inte av syntetiska diamanter.

Mer information